Laboratoriya
Ana səhifə Laboratoriya
Laboratoriya

Keyfiyyətimiz başlıca sığortamızdır !


CLS (Clinical Laboratory Standart) standartları əsasında qurulmuş laboratoriyamızda istənilən növ laboratoriya xidmətləri ilə həftənin 7 günü, 24 saat xidmət göstəririk.

Bizi digər laboratoriyalardan yüksək ixtisaslı kadrlarla müasir avtomatik avadanlıqların (Cobas e411, Cobas c311, Sysmex XT2000 İ, Sysmex CA-500) , müasir metodikaların və keyfiyyətli reaktivlərin işlədilməsi fərqləndirir. Tibbi avadanlıqlarımız Yaponiya və Almaniya istehsalı olan qapalı tam avtomatik sistemlərdir.

Hər pasientimizin analiz nümunəsi şəxsi ID nömrəsi ilə laboratoriyaya daxil olur, bu kəmiyyət və keyfiyyətcə analizlərin dəqiq və vaxtında verilməsinə şərait yaradır. Laboratoriya analizlərinin nəticələrini pasientlərimiz elektron formada fax və ya email vasitəsilə əldə edə bilərlər.

Laboratoriyamızda Kliniki, Biokimyəvi, İmmunoloji, Seroloji, Bakterioloji, PZR müayinlər, Hormonoloji və Genetik analizlər yüksək dəqiqlik və tam məsuliyyətlə yerinə yetirilir.


No

Servisin adı

1

Qanın ümumi analizi (19 aparat)

2

Leykoformula

3

Hemoqlobin

4

Trombositlər

5

Leykositlər

6

Eritrositlərin çökmə sürəti

7

Retlkulositlər

8

Qan qrupu və rezus faktor

9

Qanın uyğunluğu

10

Kumbs reaksiyası ( Düz, qeyri-düz)

11

Sidiyin ümumi analizi

12

Sidikdə öd peqmentləri

13

Sidik çöküntüsünün mikroskopiyası

14

Neçiporenko üsulu ilə sidiyin müayinəsi

15

Sidikdə keton

16

Sidikdə zülal ( sutkaliq)

17

Amburje sınağı

18

Zimnitski sınağı

19

Kakovski-Addis üsulu ilə sidiyin müayinəsi

20

Hamiləlik testi

21

Nəcisin ümumi analizi

22

Anusdan qaşıntı

23

Nəcisdə gizli qanın aşkar olunması

24

Spermoqramma (morfolgiya, monitorla baxış)

25

Prostat şirəsinin müayinəsi

26

Uretradan götürülmüş yaxmanın mikroskopiyası

27

Yaxmanın mikroskopiyası (qadın)

28

Yaxmanın mikroskopiyası (uşaq və kişi)

29

Xlamidiya yaxmada ( İFR )

30

Ureaplazma yaxmada (İFR)

31

Mikroplazma yaxmada (İFR)

32

Qardnerella vaginalis (tək)

33

Şüvarski sınağı (postkoital test )

34

Kursrok- Müller sınağı

35

Paporotnik ( Qıjı) sınağı

36

Dəridə Demodeks

37

Kiprikdə Demodeks

38

Qoturluq

39

Malyariya (qalın damla)

40

Sinovial mayenin ümumi klinik müayinəsi

41

Plevral və Perikardial mayelərin tədqiqi

42

Qarın boşluğu mayesinin müayinəsi

43

Onurğa beyni mayesinin müayinəsi

44

Öd möhtəviyyatının müayinəsi

No

Servisin adı

1

Qanın sterilliyi (30 antibiotikə həssaslıq)

2

Sidiyin əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

3

Nəcisin əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

4

Spermanın əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

5

Prostat şirəsinin əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

6

Uretra möhtəviyyatının əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

7

Uşaqlıq möhtəviyyatının əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

8

Ana südünün əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

9

Əsnəkdən yaxma (30 antibiotikə həssaslıq)

10

Burundan yaxma (30 antibiotikə həssaslıq)

11

Qulaqdan yaxma (30 antibiotikə həssaslıq)

12

Gözdən yaxma (30 antibiotikə həssaslıq)

13

Yara möhtəviyyatının əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

14

Bəlğəmin əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

15

Onurğa beyni mayesinin əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

16

Plevra mayesinin əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

17

Perikardial mayesinin əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

18

Assit mayesinin əkiməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

19

Dizbakterioz

20

AF genital (ureaplazma , mycoplazma)

21

Süd vəzi ifrazatının əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

22

Dırnaqdan əkilmə (30 antibiotikə həssaslıq)

23

Udlaqdan əkilmə (30 antibiotikə həssaslıq)

24

Ağız boşluğu möhtəviyyatının əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

25

Başqa materialların əkilməsi (30 antibiotikə həssaslıq)

No

Servisin adı

1

Hepatit B (kəmiyyət)

2

Hepatit B (keyfiyyət)

3

Hepatit B virus (Cobas Amplicor)

4

Hepatit C virus (Cobas Amplicor)

5

Genotipləşdirmə

6

İnterleykin 28B

7

Candida Albicans (sperma, sidik, yaxma)

8

Toksoplazma qondii (qanda, yaxmada, sidikdə )

9

Toksoplazma qondii (likvor, amniotik maye)

10

Brucella (qanda)

11

Mikobakterium tuberkulozis (qanda, sidikdə)

12

Mikobakterium tuberkulozis (likvor, amniotik maye)

13

Ureoplazma urealitikum (sperma, sidik, yaxma)

14

Ureoplazma pavrum (sperma, sidik, yaxma)

15

Ureoplazma species (sperma, sidik, yaxma)

16

Mikroplazma qenitalium (sperma, sidik, yaxma)

17

Mikroplazma hominis (sperma, sidik, yaxma)

18

Mikroplazma pnevmoniya (qanda)

19

Mikroplazma pnevmoniya (yaxmada)

20

Mikroplazma pnevmoniya (sidikdə)

21

Qardnerella vaginalis (yaxmada)

22

Qardnerella vaginalis (sidikdə)

23

Hepatit C (kəmiyyət)

24

Hepatit C (keyfiyyət)

25

Qardnerella vaginalis (spermada)

26

Xladimiya traxomalis (prostat şirəsi)

27

Xladimiya traxomalis (yaxmada)

28

Xladimiya traxomalis (sidikdə)

29

Xladimiya traxomalis (spermada)

30

Trixomonas vaginalis (prostat şirəsi)

31

Trixomonas vaginalis(yaxmada)

32

Trixomonas vaginalis (sidikdə)

33

Trixomonas vaginalis (spermada)

34

Neisseria qonorrhoeoe (prostat şirəsi)

35

Neisseria qonorrhoeoe (yaxmada)

36

Neisseria qonorrhoeoe (sidikdə)

37

Neisseria qonorrhoeoe (spermada)

38

Treponema pallidum (qanda)

39

Treponema pallidum (yaxmada)

40

Treponema pallidumv (sidikdə)

41

Treponema pallidum (spermada)

42

Listeria moositogenes (qanda )

43

Listeria moositogenes (yaxmada)

44

Listeria moositogenes (ana südü)

45

HPV-16 (papilloma virus) sperma

46

HPV-16 (papilloma virus) yaxmada

47

HPV-16 (papilloma virus) sidikdə

48

HPV-18 (papilloma virus) spermada

49

HPV-18 (papilloma virus) yaxmada

50

Cytomegalovirus (yaxmada)

51

Cytomegalovirus (sidikdə)

52

Cytomegalovirus (spermada)

53

Cytomegalovirus (ağız suyu)

54

Rubella (qanda )

55

Rubella (yaxmada)

56

Rubella (likvor, amniotik maye)

57

Bordotella pertussis (qanda)

58

HPV-18 (papilloma virus) sidikdə

59

HPV-screen (papilloma virus) sperma

60

HPV-screen (papilloma virus) yaxmada

61

HPV-screen (papilloma virus)sidikdə

62

Herpes simpleks I (qanda )

63

Herpes simpleks I (yaxmada)

64

Herpes simpleks I (sidikdə)

65

Herpes simpleks I (spermada)

66

Herpes simpleks II (qanda )

67

Herpes simpleks II (yaxmada)

68

Herpes simpleks II (sidikdə)

69

Herpes simpleks II (spermada)

70

Cytomegalovirus (qanda)

No

Servisin adı

1

T-Limfositlər (T-helper, T-supressor, Th\Ts) B-Limfositlər

2

İmmunoqlobulin A

3

İmmunoqlobulin M

4

İmmunolobulin G

5

Spesifik immunoqlobulin E (allergenin təyini)

6

Total immunoqloblin E

7

Neytrofillərin faqositar aktivliyi (NFA)

8

Komplement

9

Dövr edən immunokomplekslər (DİK)

10

Limfositlərin blasttransformasiya reaksiyası

11

Lamblia intestinalist İGE

12

Ascarida lumbricoides İGE

13

Lizosim

14

Faqositar indeks

No

Servisin adı

1

Carsinoembrional antigen (CEA)

2

a-Fetoprotein (AFP)

3

Cancer antigen 15-3(CA 15-3)

4

Cancer antigen 19-9(CA 19-9)

5

Cancer antigen 125(CA 125)

6

Prostat spesifik antigen (PSA)

7

Sərbəst prostat spesifik antigen (Free PSA)

No

Servisin adı

1

Total triyodtrironin (T3)

2

Total tiroksin (T4)

3

Tiroidstimullaşdırıcı hormon (TSH)

4

Troyodtironin (Sərbəst - T3)

5

Tiroksin (Sərbəst -T4)

6

Tireoqlobulin

7

Antitireoqlobulin

8

Anti-TPO (anti-tireoid peroksidaza)

9

Kalsitonin

10

PTH (paratireoid hormon)

11

Prolaktin

12

Lüteinləşdirici hormon (LH)

13

Follikulstimullaşdırıcı hormon

14

Testosteron

15

Testosteron (sərbəst)

16

Dehidrotestesteron

17

Estradiol (E2)

18

Estriol (E3)

19

Progesteron

20

17-hidroksiprogesteron (17-OHP)

21

b-Xronik qonadotropin (HCG)

22

Insulin

23

C-Peptid

24

Kortizol

25

Dehidroepiandrosteron -sulfat (DHEA-SO4)

26

17-ketosteroid (17-KS)

27

Somatotropin (HGH)

28

HpL (plasentar laktogen)

29

Troponin

30

Mioqlobin

31

Anti-fosfolipid sindromu IgG

32

Anti-fosfolipid sindromu IgM

33

Cardiolipin IgG

34

Cardiolipin IgM

35

ACTH (adrenokortikotrop hormon)

36

AFP-alfa fetoprotein

37

SHBG (sex hormon bindinq globulin)

38

PAPPA-A

39

Antispermal anticismlər (qanda)

40

Antispermal anticimlər (spermada)

41

Anti Müller hormon

42

ANA (anti-nuclear antibody)

43

Aldosteron

No

Servisin adı

1

Toksoplazma (İgG, İgM)

2

Rubella (İgG,İgM)

3

Sitomeqalavirus (İgG,İgM)

4

Herpes simpleks (İgG, İgM)

5

Xlamidiya (İgG, İgM)

6

Brusella (İgG, İgM)

7

Treponema pallidum (İgG, İgM)

8

Mikrobakterium tuberkulozis (İgG, İgM)

9

Lyambliya (İgA, İgG, İgM)

10

ASCA İgG (ascaris lumbricoldes)

11

Mikroplazma hominis (İg A, İgG, İgM)

12

Helikobakter pylori (İgG, İgM)

13

İnfeksion mononukleoz İgG (epşteyn Barr)

14

Echinococcus granulosus İgG

15

Malyariya Ab

16

Papilloma Virus İgG

17

Measles Virus İgG

18

Salmonelyoz

19

Parvovirus B-19

20

Listeriya İgG

21

Adenovirus İgG

22

Hepatit A (HAV İgM)

23

Hepatit A (HAV İgM+İgG)

24

Hepatit B (HBsAg)

25

Hepatit B (HBsAb)

26

Hepatit C (HCV İgM+İgG)

27

Hepatit D (HDV Ag)

28

Hepatit D (HDV Ab)

No

Servisin adı

1

Ümumi zülal (TP)

2

Zülal fraksiyaları (albumin, qlobulin)

3

Ümumi bilirubin (TBİL)

4

Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst)

5

Qlükoza

6

Qlükoza (ekspress)

7

Qlükoza (şəkərlə yükləmə)

8

Qlikohemoqlobin (HbAİC)

9

Sidikdə şəkər

10

Kreatinin (qanda)

11

Kreatanin (sidikdə)

12

Sidik cövhəri (UREA (qanda))

13

Sidik cövhəri (UREA (sidikdə))

14

Sidik turşusu (URİC ACİD) qanda

15

Sidik turşusu (URİC ACİD) sidikdə

16

Qalıq azot

17

Xolesterin (CHOL)

18

Ümumi lipidlər

19

Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər (HDL)

20

Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər (LDL)

21

Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər (VLDL)

22

Triqliseridlər

23

Aterogenlik indeksi

24

Qələvi fosfotaza (ALKP)

25

Turş fosfotaza (prostatik, qeyri-prostatik) (ACP)

26

Amilaza (qanda)

27

Amilaza sidikdə (Diastaza)

28

Lipaza

29

Laktatdehidrogenaza (LHD)

30

Qammaqlutamilttransferaza (QQT)

31

Aspartataminotransferaza (AST)

32

Alaninaminotransferaza (ALT)

33

Timol sınağı

34

Süleymani sınağı

35

Veltman sınağı

36

Kalium (K)

37

Natrium (Na)

38

Xlor (Cl)

39

Kalsium (Ca)

40

Kalsium sidikdə (Ca)

41

İonlaşmış kalsium

42

Mis (Cu)

43

Maqnezium (MG)

44

Fernitin

45

Antistreptoliin-O (ASO)

46

C-reaktiv zülal (SRP)

47

Revmatoid faktor (RF)

48

Sial turşusu

49

Q-6-FD defisiti

50

Dəmir (Fe)

51

Fol turşusu

No

Servisin adı

1

Laxtalanma müddəti (Li-UAYT)

2

Laxtalanma müddəti (Suxorev)

3

Qanaxma vaxtı

4

Protrombin indeksi

5

Trombin müddəti

6

Fibrinogen

7

D-dimer

8

İNR

9

Tam koaquloqramma paketi

Dr. Vüsalə Əmrahlı


Ixtisas:

Həkim-laborant

Təhsil və İş Təcrübəsi:

1998 – 2003 Odlar Yurdu Universitetinin “Tibbi Biologiya” fakultetində təhsil almışdır

2003 – 2004 İnternaturanı bitirmişdir

2015 “Tibbi Biologiya” ixtisası üzrə kurs keçmişdir

2015 Həkimlərin təkminləşdirmə sertifikasiyasından keçmişdir

2010 – 2015 “Həyat Klinikasında” həkim-laborant kimi fəaliyyət göstərmişdir

2015 – 2019 “General Hospital Klinikasında” laboratoriyanın şöbə müdri kimi fəaliyyət göstərmişdir

2019 “Memorial Klinikasında” laboratoriya apparatı üzrə təkminləşmə keçmişdir

2020 ildən “Milan Hospitalında” fəaliyyət göstərir
WhatsApp chat

Copyright © 2017 | Bütün hüquqları «Milan Medical» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə aiddir | Site by "OKmedia"